Ny postdoc i digital kulturarv og kulturhistorie

Åmund Norum Resløkken er tilsatt som 3-årig postdoc i Digital Heritage and Cultural History. Stillingen er tilknyttet The Heritage Experience Initiative (HEI) og arbeidsgruppen E-Heritage.

Åmund Norum Resløkken. Foto: UiO/Ellen Evju Jahr

Hva slags bakgrunn har du?

- Jeg har master i kulturhistorie fra IKOS og har en phd-grad også fra IKOS. I phd avhandlingen undersøkte jeg hvordan folkloristiske spørrelister i mellomkrigstiden forhandlet ideen om tradisjon i innsamlingene. Jeg er opptatt av hvordan forskningsobjekter blir og har blitt skapt i kulturforskningen og hva det kan fortelle om forskningens, og forskerens, rolle i å skape ideer om kultur. 

Hva skal du forske på?

  - Som en del av HEI prosjektet skal jeg forske på «digital kulturarv» og hvordan nye medier brukes til å fortelle og spre kulturarv. For å undersøke dette skal jeg ta for meg arbeidet med «vikingtiden» som kulturarv i Vestfold og hvordan digitale plattformer og medier brukes i dette arbeidet.

Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

- Når jeg ikke er på jobb er jeg helst hjemme med datteren min som ble født i februar. Jeg er også glad i å lage mat og liker å slappe av med en god film når tiden tillater det.    

Publisert 17. sep. 2019 14:20 - Sist endret 17. sep. 2019 14:20