Emel Türker-Van der Heiden er tilsatt i fast stilling som førstelektor i tyrkisk språk

– Jeg har nok vært interessert i språk siden barneskolen, sier Emel Türker-Van der Heiden. Hun er opptatt av at undervisningen hun gir skal være givende både for studentene og for henne selv.

Emel Türker-Van der Heiden (foto: Ellen Evju Jahr)

Türker-Van der Heiden forteller at språkinteressen for alvor skjøt fart da hun begynte å studere lingvistikk på Hacettepe-universitetet i Ankara i Tyrkia. Hun valgte å fortsette med mastergrad i lingvistikk i Ankara. Deretter fikk hun stipend fra Universitetet i Oslo og reiste til Norge for å ta hovedfag i lingvistikk.

– Jeg skal undervise i tyrkisk grammatikk, muntlige øvelser, litteratur, oversettelse og andre emner relatert til tyrkisk språk og litteratur, forteller Türker-Van der Heiden. Hun har også doktorgrad i lingvistikk, og har jobbet som postdoktor i tyrkisk ved UiO, samtidig som hun har undervist i tyrkisk ved IKOS i flere år.

Emel har tidligere hatt forskerstilling på Statlig spesialpedagogisk tjeneste, avdeling for spesifikke språkvansker, og på MultiLing her ved HF.

– Bakgrunnen min som lingvist og mine forskningsfelt innenfor tospråklighet, kodeveksling, innlæring av tyrkisk, sosiolingvistikk og tyrkisk lingvistikk kommer studentene til gode i forelesningene mine, sier hun. Hun er også veldig interessert i tyrkisk litteratur. Forskningen vil fortsatt være viktig, men undervisningen er nå prioritert.

Hva er din tilnærming til undervisning?

– Undervisningen bør være givende både for studenter og for meg. Når studentene forlater timen vil jeg at de skal ha forstått hva de har lært den dagen. At de stiller spørsmål og er engasjerte gjør undervisningen spennende og givende for meg. Vi svarer på spørsmålene og lærer nye ting sammen, og det gleder jeg meg til hver gang.

– Det å ha god tid til studentene og ha god kommunikasjon med dem gjør at studentene blir engasjerte, det synes jeg er en nøkkelingrediens for undervisningen. Jeg liker å pirre interessen deres i tyrkisk språk, historie, kultur og litteratur, derfor får de smakebiter av forskjellige innslag i form av mat, drikke, musikk, historie, språklige fenomener, og så videre,  som kan gjøre dem enda mer engasjerte i faget og lære språket som en helhet, sammen med kulturen.

– Jeg er utrolig glad for at jeg kan bidra til tyrkisk-faget på IKOS, noe som jeg brenner for. Jeg gleder meg til å samarbeide med kollegaer, avslutter Türker-Van der Heiden.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 5. feb. 2019 14:59 - Sist endret 6. feb. 2019 10:03