English version of this page

Amazonas som symbol og semiosfære (avsluttet)

Prosjektet undersøker forestillinger om regnskog og regnskogsindianere i Amazonas innenfor ulike fag og diskurser.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker bilder av, og forestillinger om, regnskog og regnskogsindianere i Amazonas og hvordan disse «topoi» sirkulerer mellom ulike disipliner og diskurser (antropologi, kulturteori, klima- og rettighetsdebatter). Særlig legges det vekt på hvordan populærkultur oversetter mellom forskjellige diskurser, og hvordan de nevnte topoi er knyttet til en mentalitetshistorisk lang varighet: Som kulturer uten «overtro», dvs. uten feilaktige forestillinger om årsaksforhold knyttet til natur og religion, var særlig brasilianske Tupi-indianere eksempler på en «naturlig kultur» allerede i tidlig moderne tid.

Langs en annen akse undersøkes hvordan bilder av «indianskhet» produsert i Vesten; ikke minst ideen om den «økologiske indianer» og den natur/kultur-forståelsen denne er relatert til, fungerer både som en politisk resurs og begrensning i konkrete disputter om land og rettigheter. Særlig legges her vekt på hvordan ideer om kultur og kulturarv, en «importert» semantikk, kommer i pragmatisk spill i kulturer som senere teori har postulert ikke anerkjenner natur/kultur-distinksjonen – og som derfor har blitt utpekt som en modell for et «nytt» multi-naturalistisk blikk i klimakrisens tid.

 

Publisert 20. juni 2014 11:31 - Sist endret 1. feb. 2017 14:58