English version of this page

Asias sterke ledere

Autoritær lederstil er stadig mer utbredt i demokratiske land i Sør- og Sørøst-Asia. Hvorfor er det slik?

Et politisk møte med mennesker som holder bannere.

Valgmøte for Duterte. Foto: Duncan McCargo

Om prosjektet

Flere av Asias demokratier går i stadig mer autoritær retning. Sensur og ny teknologi brukes til å begrense offentlig og fri debatt. Rettsapparatene og menneskerettighetene er truet.

Prosjektet Asias sterke ledere ser på 

  • utviklingen av nye fiendebilder 
  • etniske og religiøse fortolkninger
  • høynet konfliktnivå som følge av misnøye med økonomiske skillelinjer som korrupsjon og politiske endringer som kontroll over rettsapparatet

Finansiering

Norges forskningsråd. Kontrakt nr 314849.

Samarbeid

  • University of Canberra
  • Københavns universitet

Varighet

01.11.21 - 31.10.25

Publisert 24. juni 2021 14:38 - Sist endret 24. juni 2021 14:38