English version of this page

I Buddhas grenseland (avsluttet)

Dette prosjektet utforsker buddhismens grenseland i et komparativt perspektiv.

Om prosjektet

Buddhismen har ofte blitt beskrevet som en innlemmende tradisjon, en tradisjon som overlater noen felter av den religiøse praksisen til andre, ofte lokale ritual-systemer. Uansett hvor buddhismen har spredd seg, har den en tendens til å innlemme, eller i det minste finne en måte å sameksistere med andre religiøse tradisjoner.

Lokale guddommer har blitt integrert i en kosmologi som lærde buddhister har systematisert i tre nivåer av subtilitet, seks sfærer av gjenfødelse og to kategorier av guder. Lokale ritualister har fått tildelt en plass og en oppgave av sine egne. Denne oppgaven er fra et buddhistisk perspektiv på en eller annen måte underordnet det universelle buddhistiske prosjektet å bringe opplysning til verden.

Buddhisme har derfor vanligvis eksistert i sammenhenger hvor religiøse spesialister og tilhengere har trukket grensene mellom buddhistisk og ikke-buddhistisk lære, praksis, guddommer og så videre. Disse grensene er i konstant forandring. Ideer, tekster, mennesker og guder har blitt absorbert av buddhismen,men kan bli oppfattet som ikke-buddhistiske i andre historiske sammenhenger.

Utgangspunktet for prosjektet er hypotesen om at der buddhismen slo rot, fantes det et grenseland i dens ytterkanter. Dette var et territorium som kunne bli absorbert av buddhismen, men som også kunne holdes utenfor, eller eventuelt erklære sin uavhengighet. Buddhas grenseland viser til det kulturelle feltet som var underlagt disse dialektiske prosessene, i samfunn der buddhismen dannet det hegemoniske religiøse systemet.

Mål

Hensikten med prosjektet er å utforske buddhismens grenseland fra et komparativt perspektiv. For å finne fram til de problemene som kjennetegner dette grenselandet, fokuseres det på lokale ritualister og deres forhold til den buddhistiske lære i ulike buddhistiske kulturer.

 

Publisert 7. juni 2010 12:41 - Sist endret 23. mai 2014 08:59