English version of this page

Om prosjektet

BROKEX er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert gjennom et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Biblioteket i Guangzhou
Foto: Heidi Østbø Haugen

Vi vet mye om hva som driver Kinas globale engasjement og om hvilke uttrykk det har fått. Det vi mangler kunnskap om er hvordan selve prosessene forløper – hvordan flernasjonale relasjoner blir til. Målet er å få kunnskap om dette feltet.

BROKEX – mellomledd og mekling i Kinas globale forbindelser skiller seg fra tidligere studier ved at vi undersøker hvordan aktører inntar mellomposisjoner og fungerer som kanaler mellom ulike grupper på forskjellige geografiske nivåer.

Den teoretiske analysen bygger på fire etnografiske studier av Kinas globale forbindelser:

  1. Mellomledd mellom kinesiske produsenter av forbruksvarer og afrikanske markeder. 
  2. Kontakter mellom kinesiske forskningsmiljøer og internasjonale FoU-arenaer.
  3. Formidling av kontakt mellom lokale myndigheter i Kina og utenlandske høyteknologiske investorer.
  4. Transnasjonal arkitektur og eiendomsutvikling.

For mer informasjon om BROKEX, se de engelske prosjektsidene.

Finansiering

EU- og ERC-logoer  

Dette prosjektet mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under den Europeiske unions Horisont2020-program, kontraktnummer 802070 (ERC Starting Grant 2018).

Varighet

Prosjektet varer fra 1. januar 2019 til 31. desember 2023.

 

Publisert 18. jan. 2019 13:34 - Sist endret 23. aug. 2019 10:23