Delprosjekter

Sist endret 2. aug. 2010 10:08 av annest@uio.no

Dette prosjektet undersøker hvordan små, nesten usynlige og usynlig invertebrater ble forstått av vitenskapsmenn fra tidlig i det syttende til slutten av det attende århundret.

Sist endret 21. apr. 2010 11:29 av annest@uio.no

Prosjektet analyserer debatter, konflikter og forhandlinger relatert til arkitektur og utstillinger i norske naturhistoriske museer i tiårene omkring 1900.

Sist endret 14. mai 2010 12:30 av annest@uio.no

Menneskelig fascinasjon både for dyr og kjendiser har en lang historie. Dette prosjektet ser på tilfeller der dette kombineres: Hva skjer når fascinasjonen for et dyr blir så sterk at det blir en mediekjendis?

Sist endret 6. apr. 2010 10:43 av annest@uio.no

Kan synet på natur og dyr i et samfunn fortelle noe om synet på andre kultrer?

Sist endret 14. mai 2010 12:29 av annest@uio.no

Hvordan blir dyr omformet til naturhistoriske museumsobjekter? Hvilke vandringshistorier kan slike objekter fortelle? Er utstoppete dyr natur- eller kulturobjekter eller noe midt i mellom?  

Sist endret 25. okt. 2010 09:17 av annest@uio.no