Guro Flinterud: Dyrekjendiser

Menneskelig fascinasjon både for dyr og kjendiser har en lang historie. Dette prosjektet ser på tilfeller der dette kombineres: Hva skjer når fascinasjonen for et dyr blir så sterk at det blir en mediekjendis?

Isbjørnen Knut sammen med en dyrepasser i Berlin Zoo

Prosjektet undersøker først og fremst isbjørnen Knut som ble født i Berlin Zoo i desember 2006. Han ble avvist av moren og oppfostret av mennesker. Selv om dette ikke er unikt, har denne historien skapt overskrifter over hele verden. Han ble av mange sett på som en symbolsk frelser for isbjørnene som dyreart, et symbol for kampen mot global oppvarming. For noen ble han et symbol for godheten i verden og for andre et symbol på praksisen med a ale opp dyr i fangelskap, et trist eksempel på alt som er galt i vårt forhold til dyr. Gjennom nærlesning av blogger og avisartikler så vel som intervjuer med fans, mediefolk og ansatte i dyreparken vil prosjektet spore opp de mange ulike representasjonene av denne isbjørnen. Hvordan omtales ham, dyreparken og kjendiskampanjen? Hvordan kan de ulike synene i diskusjonene og beskrivelsene hjelpe oss til å forstå aktuelle holdninger overfor dyr og natur?

I tillegg til Knut vil prosjektet se på andre eksempler på dyrekjendiser - som historiene om elefanten Jumbo, som ble solgt fra London Zoo til Barnums sirkus i USA i 1882, og spekkhoggeren Keiko, kjent fra filmen "Free Willy" i 1992.

Dette prosjektet er del av prosjektet "Dyr som ting og dyr som tegn. Standardisering og synliggjøring av dyr" som er finansiert av Norges Forskningsråd.

Les mer om prosjektet på engelsk.

Publisert 26. mars 2010 10:06 - Sist endret 14. mai 2010 12:30