Leksikonprosjektet i offentligheten

Dagbladet 10. januar 2014: Sannhet med modifikasjoner. Intervju med Helge Jordheim om leksikonets historie.

Morgenbladet 13. desember 2013: "Kampen om kunnskapen". Helge Jordheim uttaler seg om SNL og Wikipedia.

Dagbladet 27. februar 2013: Fredrik Wandrup om All verdens kunnskap.

Nasjonalbibliotekets nettsider 19. januar 2013: Leksikon: En bok der man skriver ting man ikke vet mye om. Barn lager leksikon.

Aftenposten 22. desember 2012: "All verdens kunnskap". Trond Berg Eriksens kronikk om boka ved samme navn.

Aftenposten 2. desember 2012: "Bøkene som vil si det hele". Knut Olav Åmås om boka All verdens kunnskap.

Klassekampen 7. november 2012: "Frykter kjapp kunnskap". Intervju med Helge Jordheim om boka "All verdens kunnskap".

Dagens Næringsliv, 2. november 2012: Helge Jordheim interjuet om leksikonutstillingen.

NRK radio, Kulturnytt 30. oktober 2012: Helge Jordheim interjuet om leksikonutstillingen.

NRK Dagsrevyen 21 30. oktober 2012: Øivind Berg intervjuet om utstillingen "All kunnskap til alle. Leksikon fra perm til skjerm".

NTB 29. oktober 2012: Utstilling om leksikon fra perm til skjerm. NTB-tekst om lekiskonutstillingen trykket i mange aviser.

Kulturnytt, P2 radio 22. mars 2012: Helge Jordheim intervjuet i forbindelse med lanseringen av SNLs nye nettsider.

Universitas 21. mars 2012: "Kunnskapskampen". Helge Jordheim om kunnskapsbegrepet før og nå.

Aftenposten 20. mars 2012: "Store norske fullt av nytt liv". Om lanseringen av nye nettsider for SNL.no.

VG 6. mars 2012: "Skjerpet krig om leksikonmarkedet". Helge Jordheim spør om vi kan leve med at leksikon er blitt en kamparena.

VG 3. mars 2012: "Skjerpet krig om kunnskapen". Intervju med bl.a. Helge Jordheim om Store norske leksikon og Wikipedia.

Aktuelle forskningssaker HF 6. april 2011: "Nasjonalleksikonet under press".

Morgenbladet 1. april 2011: "Flott med leg og lærd på samme arena". Terje Rasmussen svarer Helge Jordheim.

Morgenbladet 25. mars 2011: "All kunnskap til alle mennesker". Helge Jordheims kronikk om encycklopedisk kunnskap.

Prosalong 23. mars 2011: All verdens kunnskap: Hva kan et norsk nettleksikon bli? (søk i Vagant) Samtale om Norsk nettleksikon mellom professor Terje Rasmussen og forskningsleder Helge Jordheim.

Prosa 01/11: "Ensyklopediens nye veier". Terje Rasmussen om Norsk nettleksikon.

Aftenposten 19. oktober 2010: "Leksikon på direkten?". Kronikk om Store norske leksikon av Helge Jordheim.

Prosa 05/10: "En ny kunnskapsorden. Tilbake til fremtiden med Store norske leksikon". Helge Jordheim om Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB NORs overtakelse av Kunnskapsforlagets leksikondatabase.

Morgenbladet 16. april 2010: "De stive permers fall". Helge Jordheim intervjuet om leksikonets reise fra bokhyllen til nettet.

 

Louis-Michel van Loo: Portrett av Denis Diderot, 1767. Kilde: Wikimedia.