English version of this page

Samtaler med engler og demoner i Skandinavia 1500-1800 (avsluttet)

Prosjektet retter søkelyset mot hvordan den skandinaviske folkekulturen i tiden etter reformasjonen forholdt seg til engler og demoner.

Forside av bok med løve, krigere, trapp, bygninger, mennesker og mye mer på. Tegning.

Sankt Theodoras død og visjoner om åndelige prøvelser. Russisk håndlaget lubok.

Foto: Wikimedia Commons

Om prosjektet

Et hovedperspektiv er hvordan befolkningens forestillinger om og møter med disse vesenene kan fortelle mye om fortidens verdier, normer og kommunikasjonsformer. Englene og demonene var ikke fjerne og eksotiske, men bidro til å forklare og fortolke virkeligheten for folk flest.

Engler og demoner var noe den lærde teologien og filosofien hadde vært opptatt av gjennom århundrer. På 1500-tallet var disse lærde forestillingene regnet som selvfølgelige også blant folk flest, men den lutherske reformasjonen i Skandinavia problematiserte noen av dem: Kunne nå egentlig Djevelen påvirke menneskenes liv på jorden, og var englenes budskap noe som kom direkte fra Gud selv?

Mange mennesker var ikke i tvil om svaret på disse spørsmålene. De hadde møter med engler som fortalte dem at dommedag var nær, at de syndige menneskene måtte omvende seg, eller at det var de rike som havnet i helvete. Og enkelte forsøkte seg på håndfaste løsninger på sine livsproblemer ved å inngå en pakt med Djevelen selv. Dette var fenomener som fantes over hele Skandinavia, og dette prosjektet vil se nærmere på hvordan de beskrevet, fortolket og brukt gjennom tre århundrer.

Mål

Prosjektet skal resultere i en bok som

  • Beskriver hvordan skandinaver møtte og kommuniserte med engler og demoner i tiden 1500-1800
  • Kaster nytt lys over skandinavisk folkelig religiøsitet
  • Setter religionens uttrykksformer inn i bredere kulturelle sammenhenger
Publisert 20. apr. 2010 15:24 - Sist endret 6. apr. 2020 12:10

Kontakt

Arne Bugge Amundsen

a.b.amundsen@ikos.uio.no
47-22857629, +47-92244774