Deltakere i Europeisk etnologi i det 20. århundret