English version of this page

GreenMENA: Klimaendring og energiomlegging i Midtøsten (avsluttet)

GreenMENA studerte de menneskelige og sosiale faktorene i energiomlegging i Midtøsten. Hvilke faktorer former vanlige folks syn på og eventuelle støtte til et grønt skifte i regionen?

Sjøen foran og en skyline med skyskrapere bak.

Foto: Doha skyline i morgensol. Wikimedia commons.

Om prosjektet

Dette prosjektet reiste et spørsmål som er av avgjørende betydning for landene i Midtøsten og Nord-Afrika: hva påvirker vanlige folks oppfatninger av en omlegging til fornybar energi i området og hvilke faktorer avgjør om de støtter eller går mot et grønt skifte?

Klimaendringene vil ha enorm innvirkning på landene i Midtøsten, også utover direkte miljømessige konsekvenser. Den pågående globale energiomleggingen kan komme til å fjerne selve fundamentet for de ikke-valgte regimene i oljeproduserende land. Samtidig vil en energiomlegging av størrelsen som er nødvendig for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene lokalt kreve fundamentale samfunnsmessige endringer.

Hvorvidt landene i regionene vil klare å navigere denne doble utfordringen er i stor grad avhengig av holdningene og praksisene til de som bor der. Til tross for at man lenge har anerkjent at sosiale og menneskelige faktorer spiller en avgjørende rolle i energiomlegging, er det et understudert tema hva angår Midtøsten og Nord-Afrika.

Dette prosjektet ville således være et viktig bidrag til forskningslitteraturen. Gjennom fem detaljerte case-studier kartla prosjektet hvordan effektene av klimaendringer og utfordringene ved energiomlegging oppfattes, artikuleres og praktiseres. Denne tilnærmingen ga ny kunnskap om de sosiale, kulturelle og politiske forutsetningene for et grønt skifte, om hvorvidt forskjellige energiløsninger er sosialt og politisk gjennomførbare, og om hvordan endringer i energimarkedet internasjonalt vil kunne påvirke regimestabilitet og konflikt i området. Slik kunnskap er avgjørende for å kunne finne de politiske og tekniske løsningene som gjør en vellykket energiomlegging mulig i Midtøsten. Hvorvidt det grønne skiftet lykkes i regionen vil ha stor betydning for Norge og andre europeiske land når det gjelder sikkerhet, migrasjon, og ikke minst økonomisk utvikling.

Prosjektet deltakere inkluderte forskere fra ulike disipliner som sammen besitter ekspertise på Midtøsten og arabisk språk så vel som klimaendringer og fornybar energi.

Mål

Prosjektets hovedmål var å identifisere faktorer som påvirker vanlige folks oppfatninger av, og eventuelt støtte til, et grønt skifte i Midtøsten, og å vurdere mulighetene og forutsetningene for en vellykket energiomlegging i området. Prosjektet søkte å utvikle nye tilnærminger til studiet av et grønt skifte og klimaendringene i Midtøsten basert på et humanistisk perspektiv, samt å bygge et varig forskningsmiljø ved UiO med fokus på energi og klimaendringer i Midtøsten, i samarbeid med andre institusjoner i Norge og i regionen.

Forskningsprosjektet GreenMENA har ført til et nytt prosjekt: Energiomlegging i oljeeksporterende land.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av UiO:Energi.

Samarbeid

Vi samarbeidet med Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo og Zayed University i De forente arabiske emirater

Publisert 5. okt. 2016 11:08 - Sist endret 22. feb. 2022 15:42

Kontakt

Prosjektleder:
Brynjar Lia

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere