Sosioøkonomisk og politisk utvikling i Gulfregionen (avsluttet)

Om prosjektet

Prosjektet var rettet mot studier av sosial, økonomisk og politisk utvikling i Gulfregionen, særlig Iran, Irak og Saudi-Arabia på basis av solide språkkunnskaper og innsikt i kultur og historie. Det inngikk i et større forskningssamarbeid hvor institusjoner som NUPI, PRIO, NHH og andre deltok sammen med Statoil og OED som også var finansielle bidragsytere.

Prosjektet tok sikte på å bygge ut et samarbeid med olje- og gasssektoren. Analyse av samfunn, politikk og økonomi i den persiske gulf og andre arabiske områder, bl.a. Libya og Algerie sto sentralt.

Prosjektet var også interessert i å utvikle kompetanse på den kaspiske regionen (der prosjektet allerede var inne via Iran) og Sentral-Asia, som en historisk, kulturelt og språklig forlengelse av Midtøsten.
 

Publisert 30. juni 2010 09:12 - Sist endret 26. apr. 2011 10:02

Kontakt

Prosjektleder

Bjørn Olav Utvik

b.o.utvik@ikos.uio.no
22856808

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere