English version of this page

Håndlaget i Kina (avsluttet)

Dette prosjektet var et underprosjekt av CLAS og studerte tilegnelse og overføring av praktiske ferdigheter og teknisk kunnskap gjennom kinesisk historie.

To kraftige kinesere. Tegning.

Om prosjektet

I kinesisk kultur har akademisk og teoretisk kunnskap vært vektlagt gjennom de siste to årtusener, mens praktisk og teknisk kunnskap og læring i liten grad har hatt status i samfunn og litteratur. Dette til tross for at kunst og håndverk som produkter av denne kunnskap har vært en sentral del av kinesisk (folke-)kultur gjennom hele denne perioden og at praktiske ferdigheter har en lang tradisjon som grunnlag for både filosofi og andre sider av høykulturen i Kina.

Mål

Det er min påstand at for å forstå viktige sider ved den kinesiske læringskultur, må vi øke vår innsikt i hvilken tradisjon Kina har for tilegnelse og overføring av praktisk og teknisk kunnskap. Dette prosjektet vil ha lærlingopplæring og overføring av praktisk kunnskap gjennom kinesisk historie som fokus for å øke vår innsikt i disse aspekter av kinesisk læringskultur og for i neste rekke å kunne sammenligne disse med tilsvarende kulturer og tradisjoner i andre deler av Asia.
 

For en mer detaljert beskrivelse av prosjektet, se prosjektets engelske nettsider.

Publisert 18. feb. 2011 03:11 - Sist endret 5. apr. 2020 22:35