Hognestad på Høvik (avsluttet)

Dr.teol Helge Hognestad ble tvunget til å trekke seg som kapellan i Høvik menighet i 1984 etter fire år med kontroverser mellom ham og biskopen.

Om prosjektet

Bakgrunnen for konflikten var Hognestads uortodokse teologiske synspunkter. Blant annet tolket han dogmet om jomfrufødselen og Jesu dobble natur metaforisk.

Hognestads lokale støttespillere i menigheten engasjerte seg sterkt og bidro til en opphetet offentlig debatt. Da Hognestad ble tvunget til å gå fra stillingen, fortsatte kjernegruppen av tilhengerne å møtes til bibellesning og andakt.

Det er disse tilhengerne som er fokus for prosjektet. Et fellestrekk ved dem er at de ble aktive kirkegjengere under Hognestads tid i Høvik, men forlot menigheten sammen med ham. Og i likhet med Hognestad selv, har de fortsatt som medlemmer i Den norske kirke, men deltar verken i menighetslivet eller i ordinære gudstjenester. Religionssosiologen Steven Suthcliffe hevder at nyreligiøsiteten ikke er en ny religion, men en moderne form for folkelig religion. Historien rundt Helge Hognestad illustrerer dette poenget.

Mål

Målet for prosjektet er å kartlegge hvilke religiøse forestillinger og lengsler Hognestad maktet å sette i spill på begynnelsen av 1980-tallet. Hvilket trosinnhold står på spill i maktkampen mellom folkelig og ortodoks religiøs tro og praksis i Den norske kirke?

 

Publisert 6. mai 2010 09:50 - Sist endret 31. okt. 2013 11:06