Delprosjekter

Prosjektets overordnede problemstillinger utforskes gjennom delprosjekter som til sammen dekker et bredt spektrum av religiøse tradisjoner, delstater og sosiale arenaer. Nedenfor finner du mer detaljerte beskrivelser av delprosjektene.