Reisebrev fra felten

Denne siden er viet ferske rapporter fra feltarbeid. Her gir vi eksempler på de observasjonene vi merker oss, spørsmålene vi tygger på og de tentative analysene vi arbeider med.