Podcast: Rituelle veikryss i dagens India

Indere krysser fortsatt religiøse grenser når behovet for guddommelig hjelp trenger seg på. Men grunnet politisk polarisering skjer det sjeldnere og mindre åpenlyst enn tidligere.

Bildet kan inneholde: samling, kunst.

Alterbokser. Modifisert med allmenn tillatelse fra India Today, februar 1992.

Indias religiøse kompleksitet og dype tradisjon for religiøs grensekryssing er velkjent. Sufi-graver og muslimske rituelle spesialister tiltrakk seg langt flere enn muslimer. Hinduer innkorporerte gjerne sikh-guruer, Jesus og øvrige religiøse skikkelser utenfor hinduismen i sine hverdagsritualer. Muslimer ofret til hindugudinner for å beskytte seg mot sykdommer. Skjønt slike praksiser er langt mindre utbredt enn før, forekommer de stadig. Men nå gjøres de ofte i skjul.

Devleena Ghosh
Professor Devleena Ghosh, University of Technology Sydney

In 2013 fikk vi forskningsmidler for å studere slike praksiser nærmere. I forskningsprosjektet Indiske kosmopolitiske alternativer spurte vi blant annet: I hvilken grad trues rituell aktivitet på tvers av religiøse grenser av polariserende politikk? Kan multireligiøs rituell erfaring fremme et kosmopolitisk sinnelag, slik mange indere antar? Og hvordan "virker" egentlig slike rituelle grensekryssinger?

Ved prosjektets offisielle avslutning i 2019 besluttet vi oss for å oppsummere konklusjonene våre i en podcast. Podcasten ble laget og redigert av Devleena Ghosh, professor ved University of Technology Sydney.

Her diskuterer vi hvordan religiøse grupper lever side om side i Assam og Arunachal Pradesh, der befolkningen også inkluderer mange urbefolkningsgrupper, eller såkalte adivasier. Vi beskriver hvordan Ravidassia-bevegelsen både er influert av og distanserer seg fra sikhismen. Og vi synliggjør utilstrekkeligheten av å studere hellige rom -- i vårt tilfelle en katolsk kirke, et Kali-tempel og et sufi-monument -- som avgrensede rom som forstås i lys av hver sin religiøse tradisjon.

Podcasten inneholder Creative Commons-musikk fra YouTube-brukere:  World is beautiful, Subhashish Panigrahi, Neeraj Mishra, Ashfaq Mohammad, Gurbani Studio, Haq Production & Bhakti Channel; utdrag fra lydopptak av Merasi-sangere fra freemusicarchive.org og feltopptak fra Dipesh Kharel og Kathinka Frøystad. Podcasten er mikset av Phonebox Productions.

Innimellom podcast-opptakene ruslet vi på tur i nabolaget der vi holdt vårt siste prosjektmøte. Her snublet vi plutselig over et skilt som ga sterk gjenklang til forskningen vår: "Religion forbinder oss, den skiller oss ikke", står det på skiltet, som antakelig var ment som en subtil motstand mot samtidens polariserende politikk. Men som podcasten vår viser, finnes det likevel en tydelig understrøm av grensekryssende praksiser bare vi tar oss tid til å oppdage dem. 

Image may contain: Building, Architecture, Real estate.
"Religion forbinder oss, den splitter oss ikke". Foto: Kathinka Frøystad.

 

 

 

 

Publisert 26. mai 2020 11:04 - Sist endret 26. mai 2020 11:46