Iscenesettelser og det hellige (avsluttet)

Performative handlinger av det hellige er møteplasser og crossovers som er sammenflettet av ulike lokale kulturer, det lokale og det globale, nytt og gammelt, og arbeider mellom det estetiske og det funksjonelle.

Om prosjektet

Isenesettelser og det hellige er ikke begrenset til religion. Man kan i dag observere en økt bruk av iscenesettelser med elementer fra det hellige. Å utforske det hellige med utgangspunkt i performance-teori, omfatter både den performative arenaen og dens sammenhenger, og kan på denne måten avsløre hvordan iscenesatte handlinger skaper mening og verdier for enkeltmennesker og samfunn. Performance-teori omfatter teori om ritualer og ritualisering samt teori om skuespill og teater.

Å studere det hellige ut fra handling og ikke som et system av tro, kan vise hvordan slike iscenesatte handlinger samhandler med og former samfunn og individer. Performative handlinger av det hellige er møteplasser og crossovers som er sammenflettet av ulike lokale kulturer, det lokale og det globale, nytt og gammelt, og arbeider mellom det estetiske og det funksjonelle. Både estetisk teori, antropologisk teori og religionsteori er anvendes som forståelsesredskaper i prosjektet.

Mål

De enkelte prosjektene som samarbeider i denne forskergruppen arbeider med en generell tilnærming innenfor performance-teori. De ønsker å studere det hellige slik det kommer til syne i konkrete performative handlinger. Dette innebærer utvikling av perforamance-teori, men prosjektet vil også integrere felt som semiotikk, rituell teori, dramateori, kjønnsforskning, kunstteori, litteratur og muntlig tekstteori, samt religionssosiologi og teologi.

Ved å samle ressurser fra ulike fagfelt, vil dette prosjektet åpne for nye måter å analysere hvordan det hellige genereres i framføringer og brukes som en agent som former diskurser og sosiale praksiser som beveger seg utover horisonten for performative arenaer. Studier av teater, litteratur og religion på ulike kontinenter og i ulike kulturelle kontekster er representert i prosjektet
 

Publisert 14. apr. 2010 15:12 - Sist endret 31. okt. 2013 11:17

Kontakt

Prosjektleder:
Anita Hammer

a.s.hammer@ikos.uio.no
+47-228 54830