Fremstillingen av virkelighet i Murakami Harukis: Kafka on the Shore (avsluttet)

I Murakami Harukis bestselgerroman foregår mye av handlingen i grenseland mellom drøm og virkelighet. Prosjektet vil se nærmere på fremstillingen av virkelighet i romanen og koblingen mellom virkelighet, handlefrihet og ansvar.

Om prosjektet

 It’s all a question of imagination. Our responsibility begins with the power to imagine. It’s just as Yeats said: In dreams begin responsibility, står det i Kafka on the Shore (London: Harvill Press, 2005). Hovedpersonen, Kafka, grubler over muligheten for at han kan være ansvarlig for mordet på faren, som han ikke har begått, men drømt om å gjøre. Men var det egentlig bare en drøm? Han fant seg selv liggende bevisstløs med en T-skjorte full av en annens blod.

Romanen har flere voldelige handlinger som finner sted i grenselandet mellom virkelighet og drøm. For å gjøre problemet mer komplisert, er noen av handlingene begått av substitutter på vegne av andre. Folk blir myrdet ved en serie tilsynelatende harmløse tilfeldigheter, som ikke etterlater seg klare hint om hvem som har skylden. Som hovedpersonen selv er klar over, kan man stille spørsmål ved virkeligheten til drap, begått i drømmer eller som metaforer. Men dette kan likevel ikke avvises som ikke-virkelighet, fordi det uunngåelig påvirker hendelsesforløpet i den virkelige verden .

Mål

Dette prosjektet undersøker innholdet av virkeligheten i romanen, og stiller spørsmål om forholdet mellom virkelighet, handlefrihet og ansvar. Må det være en kobling mellom dem, og hvilken rolle bør litteraturen ha i en stadig mer globalisert verden?

 

Publisert 20. apr. 2010 15:03 - Sist endret 8. apr. 2011 10:52