Kontinuitet og Konfesjonalitet (avsluttet)

Den lutherske praxis pietatis og kirkerommets funksjon 1500-1800

Engel, barn, som flyr med vinger og trompet. Skulptur. Foto.

Det flerfaglige prosjektet undersøkte det norske kirkerommet i perioden 1500-1800. Hvordan var det utstyrt, hvilke funksjoner skulle det fylle og hvem bestemte hvordan det skulle utformes? Finnes det en egen luthersk stemme når det gjelder kirkelivet og kirkerommet, eller må den lutherske kulturen ses på bakgrunn av tiden før reformasjonen, evt. i lys av forholdene i det katolske Europa? Hvordan har ettertiden tolket og brukt det klassiske lutherske kirkerommet.

Prosjektet var et samarbeid mellom flere universiteter og museer, og hadde i perioden 2000-2002 støtte fra Norges Forskningsråd. De ulike delprosjektene relaterte seg til følgende delmål:

 • belyse kirkerommets gjenstander i en kulturhistorisk kontekst
 • undersøke interkonfesjonelle og europeiske trekk i den lutherske fromhet
 • analysere hvordan sakralitet konstitueres i kirkerommet
 • undersøke resepsjonen av kirkerommets førreformatoriske gjenstander i forhold til bruk og funksjon
 • undersøke resepsjonen av kirkerommets gjenstander i forhold til restaureringsfilosofi og relokalisering i museer
 • belyse kirkerommets funksjoner i forhold til historiefremstilling og identitetsuttrykk
 • styrke den tverrfaglige forskning og kompetanse på den kirkelige og religiøse historie med særlig vekt på perioden 1500-1800
 • styrke forskningsamarbeidet mellom museer og universiteter
 • etablere samarbeid om å koordinere kunnskap om materiale som nå foreligger spredt i museer, arkiver og kirker
 • fornye potensialet for revitalisering og formidling av den kirkelige kulturhistorie
 • styrke kunnskapsgrunnlag og premisser for kulturvernproblematikk i tilknytning til kirkehus og kirkerom
   
Publisert 30. juni 2010 10:35 - Sist endret 6. apr. 2020 10:08

Kontakt

Prosjektleder

Arne Bugge Amundsen

a.b.amundsen@ikos.uio.no
22857629