English version of this page

Utviklingstrender i koptisk visuell kultur (avsluttet)

Prosjektet analyserer nyere utviklingstendenser i Egypts ortodokse koptiske samfunn.

Om prosjektet

Bokprosjekt i samarbeid med Nelly van Dorrn ved Valparaiso University, USA. Prosjektet er tilknyttet Coptic Futures, Challanges-Dynamics. Deltakerne er aktivt engasjert i faglig arbeid om koptere.

Mål

Deltakelse på en koptisk konferanse ved Wake Forest University i North Carolina, USA i perioden 17.-19. september 2010.
Bokmanus er under utgivelse på South Carolina Press med tittelen Copts in Context:  Negotiating Tradition, Transition and Modernity (2014).

 

Publisert 20. apr. 2010 09:30 - Sist endret 27. feb. 2017 10:36