English version of this page

Kristne i Midtøsten: kamp om tilhørighet (avsluttet)

Dette var et forskningsprosjekt med deltakere fra ulike fagmiljøer som undersøkte situasjonen for kristne i Midtøsten i dag.

Om prosjektet

Nyheter om kristne i Midtøsten domineres av historier om utvandring, flukt, diskriminering, overgrep og ødelagte kirker. Det er i dag flere assyriske kristne i Södertälje i Sverige enn i deres tradisjonelle områder i Irak. Det er flere libanesiske kristne i diasporaen enn i Libanon, og det er flere kristne palestinere i Chile enn på Vestbredden. Selv Jerusalem er i ferd med å tømmes for sine innfødte kristne. Og den en gang så mektige økumeniske patriark i Konstantinopel (Istanbul) har i dag ikke mer enn 1700 kristne i sin lokale flokk. Hva er det som skjer, er virkelig kristendommen i ferd med å forlate sitt barndomshjem? Går 2000 års kontinuerlig kristent liv i Midtøsten mot slutten? De kristne har gjennom hele denne tiden gitt betydelige bidrag til kulturell og sosial utvikling. Hva blir konsekvensene for samfunnene i Midtøsten hvis de kristne marginaliseres ytterligere, evt. forsvinner helt fra store områder?

Det er kun på Den arabiske halvøy, hvor kristendommen døde ut allerede i det 8.århundre, at antallet kristne i dag er i sterk vekst. Hvilke muligheter har de nye kristne til å praktisere sin tro, og kan de bidra til at kristendommen gjenetableres som en lokal religion på Den arabiske halvøy?

Mål

Kristne i Midtøsten befinner seg i en sårbar situasjon. I dette prosjektet ville vi fokusere på

  • årsakene til dette
  • hvordan kristne i ulike land opplever egen marginalisering
  • hvilke strategier kristne velger for å befeste sin tilhørighet

Resultat

Boka Kristne i Midtøsten. Kamp om tilhørighet utgitt på Cappelen Damm Akademiske i 2015.

 

 

Publisert 29. aug. 2014 09:58 - Sist endret 24. juni 2016 10:10