Kropper, kvinner og representasjon i japansk samtidslitteratur (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan forestillinger om kvinner og kropper er fremstilt i moderne japanske romaner.

Om prosjektet

Prosjektet vil omfatte lesing av et utvalg av moderne japanske romaner med utgangspunkt i en forestilling om kroppen som sosialt og diskursivt objekt,  med fokus på hvordan kvinnelige kropper er bundet opp i, men samtidig samhandler aktivt med, det spesifikke kulturelle systemet som omgir dem.

 

Publisert 20. apr. 2010 14:51 - Sist endret 13. des. 2013 10:39