Kulturarv. Fortidens gaver og nåtidens grenser: kulturarv som samlende og splittende fenomen (avsluttet)

Tverrfaglige prosjekt med komparativ, kulturhistorisk forskning som fellesnevner.

Om prosjektet

Forskergruppen besto av 6 seniorforskere og 4 dr.art.-stipendiater som samarbeidet med nasjonale og internasjonale nettverk. Begrepet ”kulturarv” ble brukt som et prisme for kulturpolitisk aktuell forskning og for å undersøke grunnlagsproblemer i kulturteori. Prosjektet reiste spørsmål relatert til kulturtenkningens egen kulturarv og aktuelle kulturelle problemstillinger i det offentlige ordskiftet. Kultur og kulturarv ble satt inn i kulturteoretiske og kulturhistoriske sammenhenger. Hvordan er begrepet ”kulturarv” med på å gi betingelser for den humanistiske kulturfortolkningens egenart i dag?
Felles problemstillinger i prosjektet:

  • Kulturarv og identitetspolitikk
  • Kulturarvsdiskursens historie
  • Kulturarv og komparativitet
Publisert 30. juni 2010 11:36 - Sist endret 26. apr. 2011 09:58