Kulturell erindring og sakralisering av sted (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvilken rolle religion spiller i vår tid - sett i forhold til erindring av kulturminner og praksisformer.

Høyt smalt monument med Kristus-figur på toppen. Mange fargerike ting ligger på bakken. Foto.

Children's Memorial, Hiroshima

Om prosjektet

Prosjektet analyserer religionens rolle i samtiden, knyttet til erindring av kulturminner og praksisformer. Gjennom steder, monumenter, minnesmerker, fester, feiringer, jubilering og ritualer er fortiden ikke bare fjern og fremmed, men preges av et her og nå. Historien finner sted. Stedene og ritualene blir gjerne gjenstand for sakralisering. De lades med symbolsk mening, tilføres magiske kvaliteter og er preget av annerledestid, en tid som er forskjellig fra den profane tid og hverdagslivets foranderlighet og forgjengelighet.

De analytiske og tematiske perspektivene hentes primært fra vestlig teoriproduksjon, men det er også fruktbart å stille komparative spørsmål om kulturelle forskjeller, både innenfor vestlige kulturer og i forholdet mellom øst og vest. For eksempel kan det være interessant å spørre om den nye interessen for hellige steder og sakraliserte feiringer er typisk bare for vestlige land, eller også kan ses i andre kulturer.
 

Mål

Formålet er å få i stand et forskningsmessig samarbeid mellom ulike fag og forskere på Insitutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS).

 

Les mer om prosjektet

Publisert 6. apr. 2010 14:26 - Sist endret 6. apr. 2020 10:19

Kontakt

Otto Krogseth:

otto.krogseth@ikos.uio.no
+47-22856855

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere