Diskurser om kulturelt mangfold (avsluttet)

Prosjektet utforsker hvordan kulturhistoriske museer fremstiller diskurser om kulturelt mangfold, fortellinger om identitet og materiell kultur.

Om prosjektet

Prosjektet beskjeftiger seg med hvordan fortellinger om migrasjon og identitet blir visualisert og presenterert ved kulturhistoriske museer i Norge og andre vesteuropeiske land.

Studien inngår i det større prosjektet "Språk, Kultur, Identitet", finansiert av Norsk Forskningsråd og administrert av Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

 

Publisert 3. mai 2010 10:41 - Sist endret 7. mai 2014 10:22