Kulturhistorie – på norsk (avsluttet)

Prosjektet er en videreføring av arbeidet med boken Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie, Novus forlag 2013.

Om prosjektet

Boken Etnologi og folkloristikk ga en faghistorisk presentasjon av de to fagene. Den planlagte videreføringen vil ha et historiografisk tilsnitt, men skal likevel ikke primært være faghistorisk. Den skal presentere dagens aktuelle kulturhistoriske forskning – etter sammenslåingen av de to fagene til kulturhistorie/kulturvitenskap. Det er også en ambisjon å plassere den norske tradisjonen inn i en mer internasjonal sammenheng, der dagens kulturhistorie i større grad springer ut av historiefaget.

Mål

Sammenslåingen av fagene har aktualisert en diskusjon om hva kulturhistorie i den norske tradisjonen er – eller kan være. Det er et klart behov en lærebok (eller artikkelsamling) for våre norske studenter.

Publisert 30. mai 2014 10:58 - Sist endret 24. feb. 2017 11:31