English version of this page

Kvinne- og kjønnsforskning i Tibet (avsluttet)

Prosjektet arbeider for å stimulere interssen for kvinne- og kjønnsstudier knyttet til tibetansk samfunn og kultur.

Rundt tretti mennesker oppstilt og ser på kamera. Foto.

Om prosjektet

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo og Senter for kvinne- og kjønnsstudier (CWGS) ved Tibet University i Lhasa. Prosjektet har mange delkomponenter:

  • etablere et Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet Tibet
  • utdanne og bygge opp kompetansen til tibetanske studenter, lærere og forskere ved Tibet University som er engasjert i kvinne- og kjønnsforskning knyttet til tibetansk kultur
  • produserer vitenskapelige artikler og bøker med utgangspunkt i denne forskningen
  • øke engelsknivået til studenter, lærere og forskere knyttet til kvinne-og kjønnsforskningen i Tibet
  • hjelpe elever og lærere til å få mastergrader i Tibet, Norge eller i andre relevante land. Initiere forskningsprosjekter som kan utvikles til mastergradsavhandlinger
  • arbeide gradvis mot å kvalifisere studenter og lærere for Ph.D- studier i Kina, Norge eller ved andre relevante universiteter i Vesten
  • stimulere interessen for kvinne- og kjønnsforskning i tibetansk kultur blant tibetanske og norske studenter

Mål

Prosjektet tar sikte på utdanning og kompetanseoppbygging for tibetanske studenter, lærere og forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Tibet University i Lhasa. Det tar også sikte på å stimulere interessen for kvinne- og kjønnsstudier knyttet til tibetansk samfunn og kultur.

Finansiering

Prosjektet mottar økonomisk støtte fra NORAD via nettverket for Universitetssamarbeid Tibet - Norge.

 

Publisert 19. apr. 2010 13:05 - Sist endret 6. apr. 2020 10:39

Kontakt

Hanna Havnevik

hanna.havnevik@ikos.uio.no
+47-22857209