English version of this page

Kvinne- og kjønnsforskning i Tibet (avsluttet)

Prosjektet arbeider for å stimulere interssen for kvinne- og kjønnsstudier knyttet til tibetansk samfunn og kultur.

Om prosjektet

Dette prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved Universitetet i Oslo og Senter for kvinne- og kjønnsstudier (CWGS) ved Tibet University i Lhasa. Prosjektet har mange delkomponenter:

  • etablere et Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet Tibet
  • utdanne og bygge opp kompetansen til tibetanske studenter, lærere og forskere ved Tibet University som er engasjert i kvinne- og kjønnsforskning knyttet til tibetansk kultur
  • produserer vitenskapelige artikler og bøker med utgangspunkt i denne forskningen
  • øke engelsknivået til studenter, lærere og forskere knyttet til kvinne-og kjønnsforskningen i Tibet
  • hjelpe elever og lærere til å få mastergrader i Tibet, Norge eller i andre relevante land. Initiere forskningsprosjekter som kan utvikles til mastergradsavhandlinger
  • arbeide gradvis mot å kvalifisere studenter og lærere for Ph.D- studier i Kina, Norge eller ved andre relevante universiteter i Vesten
  • stimulere interessen for kvinne- og kjønnsforskning i tibetansk kultur blant tibetanske og norske studenter

Mål

Prosjektet tar sikte på utdanning og kompetanseoppbygging for tibetanske studenter, lærere og forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Tibet University i Lhasa. Det tar også sikte på å stimulere interessen for kvinne- og kjønnsstudier knyttet til tibetansk samfunn og kultur.

Finansiering

Prosjektet mottar økonomisk støtte fra NORAD via nettverket for Universitetssamarbeid Tibet - Norge.

 

Publisert 19. apr. 2010 13:05 - Sist endret 27. mai 2014 08:47

Kontakt

Hanna Havnevik

hanna.havnevik@ikos.uio.no
+47-22857209