Makt eller avmakt: Religiøse ledere i Norge (avsluttet)

Det eksisterer mange myter om religiøse ledere, men lite empirisk kunnskap. Prosjektet analyserer religiøse lederes posisjon i Norge i dag.

Om prosjektet

Dette prosjektet ønsker å gå bak mytene og analysere religiøse lederes makt  eller avmakt med utgangspunkt i konkrete empiriske forhold i en rekke ulike trossamfunn. Deltakerne vil ta utgangspunkt i ulike trossamfunns forståelse av hva en religiøs leder er; hva slags makthierarki han eller hun eventuelt defineres innenfor; hva slags oppgaver han/hun forventes å utføre, og hvilke muligheter haneller hun faktisk har for å utøve makt i forhold til sine medlemmer.

Prosjektet ønsker også å belyse hvordan religiøse ledere selv vurderer sin tjeneste, og hvordan de ser denne i forhold til det norske samfunnet generelt. Ved hjelp av denne typen empirisk dokumentasjon vil prosjektet bidra med en analyse av religiøse lederes posisjon – dvs. deres makt/avmakt – i Norge i dag. Dette vil representere et nytt og viktig bidrag til forståelsen av både religiøse prosesser og sekulariseringsprosesser.

Prosjektets komparative fokus på religiøse ledere, dvs. på helt sentrale aktører innenfor det religionspluralistiske Norge i dag, vil bidra til å belyse kjernespørsmål innenfor PluRels satsningsområder.

Mål

Arbeidet skal resultere i en bok redigert av Alexa Døving ved HL-Senteret og Berit Thorbjørnsrud

Finansiering

Prosjektet og prosjektgruppens seminaraktiviteter finansieres av PluRel.

Samarbeid

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra IKOS, TF og CulCom på UiO, og fra HL-Senteret, Menighetsfakultetet, Universitet i Bergen, Universitetet i Agder og Høyskolen i Vestfold. 
 

Publisert 14. apr. 2010 09:53 - Sist endret 24. okt. 2012 14:05

Kontakt

Prosjektledere:

Berit Thorbjørnsrud

b.s.thorbjornsrud@ikos.uio.no
22858196

Alexa Døving

c.a.doving@hlsenteret.no
22842121