English version of this page

Meditasjonens kulturhistorie (avsluttet)

Prosjektets hovedfokus vil være meditativ praksis - ulike teknikker og hvordan forskjellige praksiser har utviklet seg i ulike kulturelle sammenhenger.

Liten figur i lotus-stilling. Foto.

Om prosjektet

For å kunne sammenligne vidt forskjellige meditative tradisjoner vil prosjektet:

  • inkludere bidrag fra ca. 100 inviterte forskere som studerer ulike deler av Europa og Asia
  • arbeide innenfor ulike disipliner, som for eksempel teologi og religionshistorie, lingvistikk og filologi, kulturhistorie og litterære studier, så vel som antropologi og biomedisin.

Den tverrkulturelle og tverrfaglige sammenligningen tar sikte på å etablere et mer kultur-uavhengig rammeverk for å beskrive og analysere meditative praksiser. Dette vil i sin tur bedre vår forståelse av forholdet mellom teknisk praksis og kulturell fortolkning.

For flere detaljer om prosjektet, se den engelske siden.

Mål

Prosjektet søker å gi det historiske studiet av meditativ praksis et globalt og komparativt perspektiv. Det vil fokusere på forholdet mellom konkret praksis og kulturell fortolkning i alle større og noen mindre meditative tradisjoner. Bare ved å ta dette mangfoldet på alvor kan vi håpe på å oppdage trekk som er felles for mange eller kanskje alle former for meditasjon.

Publikasjoner

Asian Traditions of Meditation. Edited by Halvor Eifring. University of Hawai'i Press. 2016.

Meditation and Culture. The Interplay of Practice and Context. Edited by Halvor Eifring. Bloomsbury Academic. 2015.

Hindu, Buddhist and Daoist Meditation: Cultural Histories. Edited by Halvor Eifring. Hermes. 2014.

Meditation in Judaism, Christianity and Islam: Cultural Histories. Edited by Halvor Eifring. Bloomsbury Academic. 2013.

東亞的靜坐傳統 East Asian Traditions of Meditation. Edited by Yang Rubin, Mabuchi Masaya and Halvor Eifring. Taipei: National Taiwan University Press. 2012.

Publisert 29. apr. 2010 12:53 - Sist endret 6. apr. 2020 10:40

Kontakt

Prosjektleder:
Halvor Eifring

halvor.eifring@ikos.uio.no
+47-22857703, +47-47070268