English version of this page

Populærkultur i Nanjing (avsluttet)

Prosjektet studerte endringer i populærkultur i skjæringspunktet mellom tradisjon, modernitet og vestlig kultur i en tid med store politiske og sosiale endringer i Kina.

Mennesker i gata. Foto.

Om prosjektet

Valget av Nanjing som arena for prosjektet, var inspirert av byens historiske betydning og relativt tilbaketrukne posisjon når det gjelder utenlandsk innflytelse.

Prosjektet var en nedenfra-studie av den historisk framvoksende modernitet i Kina. Alle typer tilgjengelige kilder, egnet til å studere kulturell praksis i Nanjingområdet, vil bli benyttet. Området har helt fra sent i keisertiden bare indirekte vært påvirket av fremmede kulturer.

Ved å studere endringer i lokal kultur i moderne tid, vil en bedre være i stand til å forstå grunnleggende endringer i storbyområder som Shanghai, ikke så langt fra Nanjing, og hvordan disse finner veien til den urbane populærkulturen i en by som Nanjing.

Mål

Målet med prosjektet var på den ene siden å skape en felles plattform for underprosjekter som studerer ulike sider ved populærkultur i et urbant senter som Nanjing i et moderne historiske perspektiv.

Den faglige målsetting med prosjektet var å følge moderniseringsprosesser og kulturmøter innenfor en avgrenset geografisk ramme i Kina for å forstå bedre hvordan intellektuelle, kulturelle og politiske strømninger og elementer av høykultur får innpass i et lokalsamfunn og hvordan en lokal kultur responderer på innflytelse fra fremmede kulturelle strømninger, enten de er oversjøiske eller fra andre deler av Kina.

Samarbeid

Dette var et paraplyprosjekt for en rekke ulike delprosjekter, aktiviteter og temaer for masteroppgaver, relatert til populærkulturen i Nanjing-området. Prosjektet var tilknyttet Det kinesisk-nordiske kultursenter (CNCC) ved universitetet i Nanjing og kunne dra veksler på ressurser og nettverk av forskere og studenter ved Nanjing-universitetet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.
 

Publisert 22. apr. 2010 14:25 - Sist endret 6. apr. 2020 11:03