Nasjonen og det flerkulturelle (avsluttet)

Prosjektet er en komparativ europeisk studie av Norge, Italia og Hellas og tester teorier knyttet til konstruksjoner av kollektiv identitet.

Om prosjektet

Hvordan bygde eliter i Italia, Norge og Hellas fedrelandet gjennom etablering/forsøk på etablering av solidaritetsbånd mellom elite og folk ved kulturpolitiske tiltak hvor de grupper med makt til og kompetanse på å skape fellesverdier, benyttet kulturarv som redskap for å nå politiske mål?

Undersøkelsen bygges opp rundt komparasjon og første del i prosjektet tar opp de overordnete grep som ble anvendt for å skape en identitetsplattform for befolkningen i Norge, Italia og Hellas på 1800-tallet. I hvor stor grad benyttet man kulturarv, og hvem sin kulturarv, i etableringen av assosiasjonsfellesskap.

Problemstillingene føres videre i prosjektets andre del som tar opp spørsmål knyttet til kommunikasjon av verdier fra de styrende til de styrte, fra elite til folk.

  • Hva kom ut av elitens arbeid gjennom praktisk kulturpolitisk handling og hvordan var/er forholdet mellom nasjonens kultur og folkets kultur?
  • Hva slags kanaler ble benyttet, hvilke virkemidler tok eliten i bruk og ikke minst hvordan utformet man sitt budskap til befolkningen for å skaffe tilslutning til en fellesforst åel se av nasjonens ideologiske grunnlag?
  • Er en nasjon noen gang en nasjon for alle? Finner nasjonen noen gang sitt endelige kulturelle innhold?

Delprosjektet skal avslutningsvis ta opp hvilke konsekvenser resultatene av undersøkelsen har for teorier omkring nasjonalisme og nasjon og hvilken rolle kultur spiller for etablering av nasjonale fellesskap.
 

Publisert 14. apr. 2010 11:25 - Sist endret 4. sep. 2014 11:22