Naturen og naturlighetens kulturhistorie (avsluttet)

Prosjektets utgangspunkt var ønsket om å problematisere formuleringen ”kulturell diversitet i synet på natur” som en påstand som kan tolkes og belyses i ulike fagtradisjoner.

Om prosjektet

Undersøkelser av praksiser og diskurser som etablerer grensene mellom ”natur” og ”kultur”, er knyttet til store forskningsutfordringer. Mens humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag gjerne vil nærme seg natur/kultur-relasjonen ved å se naturen som representasjon og et produkt av sosial praksis, vil naturfagene (ikke minst evolusjonsbiologien) vil hevde at kultur er determinert av naturlige forhold.

Prosjektets problemstillinger:

  • Historiske dialoger mellom human- og naturvitenskap
  • Synet på natur krysskulturelt
  • Distinksjoner mellom det menneskelig og det dyriske
  • Konstruksjon, representasjon og formidling av naturkunnskap
  • Naturens estetisering
     

Prosjektet blir videreført innenfor det tverrfakultære forskningsprosjektet KULTRANS under forskningsområdet Naturen og det naturlige og KULVER-prosjektet Dyr som ting og dyr som tegn - standardisering og synliggjøring av dyr (Animals as Objects and Animals as Signs - Standardisation and Visualization of Animals).
 

Publisert 30. juni 2010 10:22 - Sist endret 26. apr. 2011 10:00

Kontakt

Prosjektleder

Liv Emma Thorsen

l.e.thorsen@ikos.uio.no 
22854913