Norske kulturhistorikere - et bokprosjekt (avsluttet)

Boken tar sikte på å presentere hovedtrekk i den kulturhistoriske fagtradisjonen i Norge.

Om prosjektet

Tilnærmingen er biografisk, og boken har en todelt struktur. I første del presenteres biografier over omkring femten sentrale enkeltpersoner i fagistorien – forskere såvel som samlere og museumsgrunnleggere. Annen del er tematisk organisert. Her presenteres eldre og nyere forskere med vekt på deres bidrag til sentrale felt i faget. Blant de tematiske kapitlene i denne delen er studier av ballader og folkemusikk, folkemedisin, byggeskikk og antikvarisk virksomhet, museumsarbeid, folkediktning og studier av klær og tekstiler.

Samarbeid

Boken har en redaksjonskomite bestående av forskere fra flere institusjoner:
Nils Gilje, Bente G. Alver, Ann Helene B. Skjelbred og Arne Bugge Amundsen.

En stor gruppe forskere vil bidra med artikler.
Redaktører for boken er Bjarne Rogan og Anne Eriksen
 

Publisert 8. apr. 2011 15:15 - Sist endret 9. okt. 2013 08:18