English version of this page

Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner (avsluttet)

Prosjektet studerer hvilke analytiske muligheter nyere kulturhistoriske nærlesningsmetoder gir i møtet med det gamle folkeminnematerialet.

Fire pent kledde menn i bibliotek med bord foran der det er en skulptur, papir og andre ting. Foto.

Carl Wilhelm von Sydow, Knut liestøl, Reidar Th. Christansen og en ukjent fjerdemann i Norsk Folkeminnesamlings lokaler i Universitetsbiblioteket.

Foto: Norsk Folkeminnesamling

Om prosjektet

Norsk Folkeminnesamling var omdreiningspunktet i den norske folkloristikken fra institusjonen ble etablert i 1914 og frem til begynnelsen av 1990-tallet. I den tiden som har gått siden folkeminnene var vårt fags viktigste – og ofte eneste – kildemateriale, har fagets analysemetoder utviklet seg markant.

Ved å gjøre hvert vårt punktnedslag i dette tekstkorpus sikter analysene mot å fungere som eksempler på hvordan det kan arbeides med dette materialet i dag.

Mål

En overgripende målsetning med denne antologien er å undersøke hva begrepet kulturhistorisk nærlesning kan romme gjennom å arbeide med ulike typer metodiske lesepraksiser.

 

Resultat

Boken med tittelen Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner (Red. Esborg, Line, Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011), NFL 165. ISBN 978-82-03-35185-3 er publisert av Norsk Folkeminnelag i samarbeid med Institutt for sammenlignende kulturforskning.

Publisert 6. apr. 2010 13:45 - Sist endret 6. apr. 2020 10:55