English version of this page

Overskridelser

Prosjektet undersøker hvordan overskridelser gir form, retning og fart til Sør-Asias pulserende samfunnsdynamikk. Betingelsene som har fått regionens overskridelsesdynamikk til å akselerere i løpet av de siste 25-30 årene blir særlig vektlagt.

Mann med fuglevinger som flyr. Illustrasjon.
Foto: Marius Lund, illustrasjon.

Om prosjektet

Med sin mangeartede historie, sin brokete befolkning og sine raske samfunnsendringer er Sør-Asia et særdeles interessant nedslagsfelt for studiet av det grenseoverskridende. Overskridelser kan være både intenderte og ubevisste, og forårsake både endring, konflikt og fornyelse. Det de har felles er en viss uforutsigbarhet, for ikke å si en risiko, som framtrer som liminale øyeblikk som kan forårsake hendelser i alle retninger. Nærstudier av overskridelser muliggjør dermed en utforskning av det uforutsagte. Et annet fellestrekk er den metodiske innsikten overskridelser kan gi i uartikulerte sosiale ordener som nettopp bare kommer til syne idet de blir overtrådt. Ved å studere overskridelser kan vi dermed også fange opp samfunnsdynamikker som vanligvis unndrar seg alminnelige politisk debatter og prosesser.

Prosjektet spør: Hvordan utvikler overskridelser seg? Hvilke forhold fikk Sør-Asias overskridelsesdynamikk til å akselerere så sterkt de siste tiårene - på tvers av politiske regimetyper, juridiske tradisjoner og religiøse sensibiliteter?

Mål

Prosjektets individuelle bidrag består av feltnære case-studier utvalgt og analysert for å kaste lys over Sør-Asias overskridelesesdynamikk. Bidragene belyser også regionens og dens emigranters rolle i globale prosesser som får kosmologiske prinsipper til å bryte ut i det politiske.

Emneord: India, Pakistan, Religion og politikk, Religion and politics
Publisert 10. nov. 2014 08:57 - Sist endret 1. apr. 2020 21:33