English version of this page

Religionsvitenskap i spenningsfeltet mellom rasjonalisme og romantikk (avsluttet)

Prosjektet er et studium av den moderne religionsvitenskapens forhistorie, 1720-1870.

Om prosjektet

Religionsvitenskap oppstod som et selvstendig fag ved flere europeiske universitet på 1870-tallet. Men røttene går lenger tilbake, dels til opplysningstiden på 1700-tallet og dels til de romantiske strømningene i den første halvdelen av 1800-tallet. Men hvordan kom hver av disse impulsene til å prege den framveksten av religionsvitenskap som et eget universitetsfag mot slutten av 1800-tallet?

Den overordnete hypotesen for dette prosjektet er at det teoretiske grunnlaget for et moderne akademisk religionsstudium ligger i opplysningstidens kritiske rasjonalitet, mens opprettelsen av religionsvitenskap som en egen, selvstendig fagtradisjon har sin viktigste forutsetning i romantikkens interesse for de ulike historiske religionene og i dens sans for religion som et vesentlig element både i hvert enkelt menneske og i kulturen som helhet. En spesiell rolle i denne sammenhengen spilte også liberale protestantiske teologer som var opptatt av å studere kristendommen som høydepunktet i den religionshistoriske utviklingen.

Kildegrunnlaget vil være utvalgte tekster fra religionsvitenskapens forhistorie på det europeiske kontinentet og de britiske øyene, dels tekster av metodologisk karakter, dels empiriske undersøkelser og religionshistoriske helhetsframstillinger.

De første postene på arbeidsprogrammet var to konferansebidrag, Erfurt 2007 og Oslo 2009. Det kan bli aktuelt med flere utprøvende artikler innenfor prosjektets problemområde. Avhengig av det faglige utbyttet av disse forsøkene vil spørsmålet om en samlet monografi , eventuelt på tysk, bli tatt opp til mer seriøs vurdering.

Mål

Prosjektet har som mål å besvare følgende spørsmål:

  • Hvordan bidrog impulser som opplysningstiden på 1700-tallet og de romantiske strømningene i første halvdel av 1800-tallet til framveksten av religionsvitenskap som et eget universitetsfag mot slutten av 1800-tallet?
  • Hvordan kom hver av disse impulsene til å prege den framvoksende religionsvitenskapen?

 

Publisert 15. apr. 2010 10:38 - Sist endret 1. feb. 2017 15:00