English version of this page

Sekularitet i Japan (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan “sekularitet” oppsto i det tidlig moderne Japan og hvordan det har artet seg i forskjellige kontekster siden.              

Om prosjektet

Sekularitet har ofte vært fremstilt som et vestlig begrep som har spredd seg til resten av verden i kolonitiden. Nyere forskning har imidlertid i økende grad anerkjent den avgjørende rollen ikke-vestlige aktører spilte i utformingen av sekulære sfærer i sine egne land. Dette prosjektet sikter på å bidra til dette globale perspektivet ved å undersøke Japans erfaringer med sekularisme og sekularitet, fra tidligere tider til i dag.

Publisert 14. okt. 2014 14:20 - Sist endret 3. mars 2017 13:00