English version of this page

Synkroniseringen av verden. Globalisering og mangfoldige tider (avsluttet)

I hvilken tid lever vi? Og hvem deler vi den med? Hvilke andre tider løper parallelt med vår? Hvordan kan vi synkronisere forskjellige tider?

Stolpediagram med ulike farger på gammelt papir. Tegning.

Johan Christoph Gatterers synkronistiske tabell fra 1764.

Om prosjektet

Framskrittet er en av den vestlige og i noen grad den globale verdens mest seiglivede myter. Det er vanlig å tenke seg at denne tidsforståelsen er et produkt av 1700-tallet.

I universalhistorien og encyklopedisjangeren finnes det imidlertid en hel rekke forskjellige tider, som utfolder seg både i forskjellige kulturer og i forskjellige deler av samme kultur. Men de samme verkene prøver samtidig å få alle historiene til å gå i takt med hverandre, å synkronisere dem.

På 1800- og 1900-tallet blir denne vestlige, synkroniserte fremskrittstanken eksportert til kolonier og kontaktsoner, hvor Vesten møter andre kulturer, med andre iboende tider. I bengalsk, ottomansk og arabisk kultur finnes tidserfaringer og -forståelser som ikke stemmer overens med de vestlige.

Hva skjer når de samme sjangrene blir tatt i bruk, oftest av lokale eliter, for å bringe bengalsk, ottomansk og arabisk kunnskaps- og begrepstradisjon i takt med den vestlige – når fremskrittet skal bli globalt, ikke bare på papiret, men i praksis?

Publisert 8. apr. 2021 13:03 - Sist endret 28. mai 2021 13:56