Publikasjoner

 • Rogan, Bjarne, 1999. Meninger og myter om landet i nord. In: Rogan, Bjarne (ed.): Norge anno 1900. Kulturhistoriske glimt fra et århundreskifte. Oslo: Pax forlag.
   
 • Rogan, Bjarne 2004. L’auberge du bon secours. In: Montandon, Alain (ed.): L’hospitalité. Accueil de l’étranger dans l’histoire et les cultures. Paris: Bayard.
   
 • Rogan, Bjarne 2006. Traveller chic. Et kulturhistorisk blikk på reiser og turisme, ritual og ekspressivitet. In: Amundsen, Arne Bugge et al.: Ritualer. Kulturhistoriske studier. Oslo: Universitetsforlaget.
   
 • Rogan, Bjarne 2007. Travelling – Between Materiality and Mental Constructs. Encounters in Norway in the 18th and 19th Centuries. In: Povlsen, Karen Klitgaard (ed.) Northbound. Travels, Encounters and Constructions 1700-1830. Aarhus universitetsforlag.
   
 • Rogan, Bjarne 2007. From a Haven for Travellers to a Boarding House for Tourists. The Vicarage in the History of Travelling and Hospitality in Norway. In: Wells, Marie (ed.) The Dicovery of Nineteenth-Century Scandinavia. Norvik Press.
   
 • Rogan, Bjarne 2009. Den tidlige turismen i Norge. I Lokalhistorisk magasin 2009, vol.2.
   
 • Rogan, Bjarne 2012. The road and the materiality of the Journey. In: Høyum, Nina Frang & J. Kampevold Larsen (eds.):Views. Norway Seen from the Road 1733-2020, Forlaget Press.
   
 • Planned publication: Itineraria Norvegica. Reiser og reising i Norge på 1700- og 1800-tallet (2010).
   

 

Publisert 7. mai 2010 10:22 - Sist endret 30. mai 2014 13:23