En ny tyrkisk-norsk ordbok (avsluttet)

Prosjektet går ut på å lage en ny og forbedret tyrkisk-norsk ordbok.

Om prosjektet

Den nye tyrkisk-norske ordboka vil være på 500 sider og inneholde flere oppføringer, idiomer og eksempler enn den forrige. Corbacioglus Norsk-Tyrkisk
Ordbok 
(1998 og 2004) brukes delvis som modell, men forfatterne har nedlagt et nitid arbeid med moderne tyrkiske tekster bak den nye ordboka, i den hensikt å få med så mange nye ord og uttrykk som mulig.

 Boka kom ut på Sypress forlag i høstsemesteret 2013.

 

Finansiering

Prosjektet er delvis eksternt finansiert av norske firmaer med aktiviteter i Tyrkia, først og fremst Statoil.

 

Publisert 22. apr. 2010 10:11 - Sist endret 30. apr. 2014 13:33