English version of this page

Tyrkiske dialekter på Balkan (avsluttet)

Prosjektet ville undersøke påvirkningen fra slaviske språk i tyrkiske dialekter på Balkan, men har utviket seg til også om omfatte eldre språktrinn av standardtyrkisk.

Om prosjektet

De tyrkiske dialektene på Balkan har gjennom århundrene, og spesielt etter 1.verdenskrig, vært under sterk påvirkning fra slaviske språk i de landene de tales, og også gresk i Hellas. Det hevdes ofte at enkelte typiske "balkanismer" i de tyrkiske dialektene, som f.eks. fravær av infinitiv, skyldes denne innflytelsen. I den forbindelse er det nødvendig å studere infinitivskontruksjoner i tyrkisk generelt

Mål

Prosjektet vil i første omgang ta for seg de manglende infinitivskontrusjoner og undersøke om de virkelig er fullstendig fraværende eller om de eksisterer i visse betydninger i sterkere grad enn andre, og dessuten kartlegge fordelingen i de forskjellige balkandialektene (på bakgrunn av trykte dialekttekster). Dataene vil så bli vurdert i lys av det tyrkiske språkets diakrone utvikling fra de første tyrkiske bosetningene på Balkan på slutten av 1300-tallet og fremover. I denne forbindselsen har prosjektet også ført til to artikler om infinitivskonstruksjoner i eldre språktrinn.

Forløpige resultater

Bernt Brendemoen: "Some remarks on the infinitive in -mA in 17th century Ottoman Turkish".In: Nurettin Demir & Birsel Karakoç & Astri Menz (eds.): Turcology and Linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara: Hacettepe Ünversitei Yayınoarı, 2014, p. 103 –113.

Bernt Brendemoen: "The late Ottoman use of the infinitives in -mA and -mAklIk." Dilbilim Arastirmalari Dergisi 2014 (2) s. 25-35

Bernt Brendemoen: "The Infinitive i -me/-ma in the Turkish Balkan Dialects". Turkic languages 2013 ;Volum 17.(1/2) s. 31-37.

Publisert 26. sep. 2011 13:22 - Sist endret 27. feb. 2017 09:42