English version of this page

Utstillingsregimer i endring (avsluttet)

Prosjektet undersøkte viktige endringer i  utstillingsregimer i moderne museer fra 1700 til i dag. Av spesiell interesse er sammenhengen mellom museumsinstitusjoner og utstillingspraksis i andre sosiale institusjoner.

Utstoppet vaskebjørn holder noe og mange bokser i hyllene.

Butikken ”Evolution”, New York.

Foto: Brita Brenna

Om prosjektet

Museumshistorisk prosjekt som utforsket skiftende utstillingsregimer i moderne museer (fra 1700-tallet til i dag). Prosjektet identifiserte og studerte historiske brudd mellom ulike utstillingsregimer. Med dette utgangspunktet var to spørsmål være sentrale:

  • Hvordan utstillingsprinsipper i ulike museumsinstitusjoner som naturhistoriske museer, kunstmuseer og gallerier og kulturhistoriske museer har påvirket hverandre og utviklet utstillingsteknikker med og mot hverandre.
  • Hvordan utstillingsregimer blir formet og understøttet i ulike sosiale sammenhenger, og hvordan de interagerer med hverandre. Eksempler kan være museenes forhold til elitens salonger, hotellfoajeer, supermarkeder, klasserom, gallerier osv.

Mål

Dette prosjektet tok sikte på å gi case-studier som kan bidra til å kaste lys over viktige endringsprosesser i utstillingsmediet. Et viktig mål var også å bidra til komparativ museologi som kan gjøre oss i stand til å utvikle en bedre forståelse av norsk og skandinavisk museums- og utstillingshistorie.
 

Publisert 21. apr. 2010 10:59 - Sist endret 6. apr. 2020 12:38

Kontakt

Brita Brenna

b.s.brenna@ikos.uio.no
+47-228 56932