Västerhavets kulturarv (avsluttet)

Prosjektet fokuserer på et felles perspektiv på kulturarven rundt Kattegat og Skagerrak fra 1700-tallet.

Rekkverk foran. Stor blå sjø. I horisonten er en tankbåt. Foto.

Om prosjektet

Landene omkring Kattegat-Skagerrak (Västerhavet) har et fellesskap og en felles kulturarv som fortjener oppmerksomhet og formidling. Viktige sider ved den identiteten som fremheves i dette området i dag, har røtter i 1700-tallets omfattende samfunnsutvikling. Derfor setter prosjektet fokus på hvordan 1700-tallet i Kattegat/Skagerrak-regionen bidro til samhandling, utveksling og endring.

Mens 1600-tallet kan føles fjernt fra vår egen tid, fantes på 1700-tallet kimen til fenomener som fortsatt eksisterer. Havet og lange fredsperioder gjorde 1700-tallet grenseløst i dette området. Nye kulturformer og vaner som teater, økt privatkonsum blant velhavende mennesker, større muligheter til å reise og forflytte seg og kulturelle nettverk er eksempler. Arkitektur, herregårdskultur, handels- og industriutvikling, vitenskap, religion samt idé og tankemønster er ytterligere kulturytringer som knytter menneskene i området sammen.

Til forskjell fra et tradisjonelt nasjonalt perspektiv, går prosjektet ut fra Kattegat-Skagerrak som et sentrum, et skandinavisk, protestantisk innhav. Det som fra et nasjonalt ståsted kan oppfattes som regionale avvik, blir i stedet regionale fellestrekk med lange historiske linjer om ser dem ut fra vårt Kattegat- og Skagerrak-perspektiv.

Samarbeid   

Göteborgs stadsmuseum, Larvik museum og Gammel Estrups Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning samarbeider med universitetene i Göteborg, Oslo og Århus om å utvikle ny forståelse, ny formidling og nye samarbeidsformer rundt Kattegat og Skagerrak.

Mål

Prosjektet skal

  • Utforske 1700-tallets historie i regionen
  • Utvikle en lærebok og et webbasert universitetskurs om regionens 1700-tall
  • Lage en vandreutstilling om Kattegat/Skagerrak-regionen på 1700-tallet

Finansiering

Dette er et Interreg-prosjekt som finansieres gjennom EU’s regionalpolitiske tiltak. 

Ekstern lenke til prosjektet 

Publisert 3. mai 2010 10:09 - Sist endret 6. apr. 2020 12:42