Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs historie 1760-2010 (avsluttet)

Dette bokprosjektet vil fortelle Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs 250-årige historie.

Fra Johan Ernst Gunnerus Flora Norvegica, 2 bnd, 1766-1776. Den første norske flora.

Om prosjektet

I forbindelse med 250-årsjubileet til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 2010 ble det nedsatt ein bokkomité ledet av Knut Ove Eliassen. Der sitter dessuten Ida Bull, Yngve Espmark, Helge Holden og forfatterne. Det er planlagt to bøker og engasjert fem forfattare til prosjektet.

Den ene boka skal rettes mot et vitenskapsteoretisk fagmiljø, og blir skrevet på engelsk. Den har fire forfattarar som tar for seg hver sin periode. Brita Brenna tar for seg perioden 1760-1811. Den andre boka skal tilrettelegges for et bredere publikum og blir skrevet på norsk. 

Ekstern lenke om bokprosjektet

 

 

 

Publisert 23. apr. 2010 15:53 - Sist endret 25. feb. 2011 09:17

Kontakt

Brita Brenna

b.s.brenna@ikos.uio.no
228 56932

Deltakere

  • Brita Brenna
  • Håkon With Andersen
  • Magne Njåstad
  • Astrid Wale
Detaljert oversikt over deltakere