Bondeliv på 1800-talet. Med utgångspunkt i en bondes dagböcker och brev av Anders Gustavsson

Denna kulturhistoriska undersökning tar sin utgångspunkt i en 1800-talsbondes dagböcker och brev. Målet är att tränga in i och analysera en annan tids livsföring och föreställningsvärld.

Novus 2009 

Det är kunskapen om och tolkningen av en gången tids kultur på lokal mikronivå som står i centrum. Det unika i denna bok är att inte bara den yttre livsföringen utan också personliga känslor och reflektioner kommer till uttryck. Ett rikt illustrationsmaterial hämtas både från privata fotosamlingar och från Carl Gustaf Bernhardsons folklivsmålningar från den bohuslänska kusten.

Publisert 27. mai 2010 09:06 - Sist endret 12. okt. 2012 13:16