Demokrati på indisk av Arild Engelsen Ruud & Geir Heierstad (red.)

Denne antologien handler om India, "verdens største demokrati".

Unipub forlag 2010 

Landet er en raskt voksende økonomisk og militær makt med ambisjoner i Asia og internasjonalt. India møter samtidig betydelige utfordringer, ikke minst når det gjelder fattigdoms- og klimaproblematikk. De ti bidragsyterne i boken spør hva det demokratiske styresettet betyr for landets evne til å møte disse utfordringene. India står overfor en rekke presserende oppgaver: interne interessekonflikter, forholdet til nabolandet Pakistan, hindunasjonalisme, samarbeidet med USA og arbeidet for likestilling mellom menn og kvinner. Politikk i bred betydning er i dag kanskje det tydeligste feltet innen både forskning og undervisning på Sør-Asia og India. Boken består av kapitler som hvert tar utgangspunkt i forfatternes spesialområde og trekker linjer til relevant teoribygging og til mer generelle oversikter over feltet. Boken er ment som en innføringsbok for studenter ved universiteter og høyskoler.


Arild Engelsen Ruud er professor i Sør-Asiastudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo.

 

Geir Heierstad er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.


Bidragsytere:
Arild Engelsen Ruud, Geir Heierstad, Lars Tore Flåten, Kenneth Bo Nielsen, Pamela Price, Maren Aase, Guro Aandahl, Annika Wetlesen, Kathinka Frøystad og Sten Widmalm

Publisert 16. sep. 2010 11:22 - Sist endret 22. juni 2020 11:27