Koreas oldtidshistorie - snudd på hode av Vladimir Tikhonov

Bokomtale og forfatterintroduksjon  oversatt fra koreansk til engelsk.

Hankyoreh Publishing 2010

Bokomtale og forfatterintroduksjon  oversatt fra koreansk til engelsk.

Publisert 22. okt. 2010 12:16 - Sist endret 9. jan. 2014 11:30