Teater i perspektiv av Siren Leirvåg & Rolf Eriksen

Kronologien er erstattet av perspektiver. Og perspektivene anvendes på fire ulike hovedområder innen teatret. Slik skaper lærebokforfatterne Siren Leirvåg og Rolf Eriksen en ny kategoritabell som innganger til temaer i teaterhistorien. Boken ”Teater i perspektiv” ble lansert på den såkalte preåpningen av Dramatikkens hus.

- Mye stoff som godt kunne vært med i en slik fagbok har vi utelukket dersom det ikke er eksemplarisk nok, eller ikke passer godt nok inn i perspektivet, fortalte teaterviter og universitetslektor Siren Leirvåg, da hun gjorde rede for måten Teater i perspektiv er skrevet på. Forfatterne håper at denne måten å organisere stoffet på vil være nyttig for å oppdage sammenhenger mellom teatrets historiske, samfunnsmessige og kunstneriske betydning i fortid og nåtid.

Publisert 27. mai 2010 09:15 - Sist endret 24. feb. 2011 11:00